Kapliczka pw. św. Floriana w Wieliczce odzyskała swój blask

Zakończyły się prace związane z renowacją kapliczki słupowej p. w. św. Floriana przy ul. Gdowskiej w Wieliczce. Prace zostały sfinansowane ze środków: Miasta i Gminy Wieliczka oraz Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt renowacji wyniósł 32 800 zł.

 

W dniu 26 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanej kapliczki, której dokonał o. bp Damian Muskus OFM w obecności licznie przybyłych księży oraz mieszkańców Wieliczki.

 

Kapliczka słupowa p. w. św. Floriana powstała w 1875 r., składa się z podstawy, cokołu na stopie i postumentu zwieńczonego rzeźbą. Od frontu zamontowano tablicę z czarnego granitu, na której wykuto napis:”FUNDATOR//SEBASTIAN KNAPCZYK// i ŻONA// KATARZYNA z TURKÓW// R.P. 1875// ODNOW. W r. 1979 // przez MARIANA i JULIĘ // KRAWCZYKÓW”. Postument jest bogato zdobiony licznymi płaskorzeźbami.

 

Dolne piętro zdobi postać Michała Archanioła trzymającego miecz i dmącego w trąbę, powyżej płaskorzeźba Chrystusa upadającego pod krzyżem. W ścianach bocznych znajdują się od wschodu św. Katarzyna Aleksandryjska przedstawiona z kołem i mieczem, a od strony zachodniej św. Sebastian, poprzebijany strzałami na tle drzewa.

 

Na drugiej kondygnacji w niszy przedstawiona jest rzeźba Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. W ścianach bocznych górnej części postumentu znajdują się od wschodu św. Rozalia z krzyżem i czaszką, a po stronie zachodniej św. Józef trzymający za rękę małego Jezusa.

 

Postument nakrywa dwuspadowy impost, który od frontu zdobią uskrzydlone główki aniołków, a na szczycie serce gorejące z krzyżem oraz dłonie i stopy ze stygmatami. Kapliczkę wieńczy całopostaciowa rzeźba przedstawiająca św. Floriana, trzymającego sztandar i skopek z wodą.

 

Kapliczka ze względu na stopień degradacji wymagała pilnie przeprowadzenia pełnej konserwacji technicznej i estetycznej. Prace wykonane przy w/w obiekcie to odkopanie pogrążonej w ziemi podstawy, wykonanie nowego, betonowego posadowienia, na fundamencie ułożono izolację poziomą, oczyszczono i dezynfekowano powierzchnię kamienia, usunięto warstwy nieoryginalnych przemalowań, uzupełniono powierzchniowe ubytki form architektonicznej i rzeźbiarskiej, impregnacja, scalenie kolorystyczne uzupełnień, polerowanie tablicy granitowej. Uporządkowano teren wokół kapliczki, obsypano dookoła żwirkiem.

 

>> G A L E R I A  F A C E B O O K <<

GALERIA