Budowa chodnika w Pawlikowicach

Trwa budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w miejscowości Pawlikowice, odc. ref. 190 km od 0+508 do 1+009. Zakres prac obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, budowę chodnika o szer. 2 m na odcinku 499 m, zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz przełożenie istniejących rowów i wykonanie odwodnienia korpusu drogowego korytkami ściekowymi. fot. T. Warczak

Tagi

GALERIA