Poświęcenie odnowionej kapliczki w Golkowicach

W dniu 8 grudnia 2019 r. odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanej kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego dokonał ks. Stanisław Łomnicki Proboszcz Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Golkowicach w obecności licznie przybyłych mieszkańców Golkowic i zaproszonych gości.

 

Staraniem Miasta i Gminy Wieliczka odnowiony został kolejny zabytek: Kamienna Kapliczka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Golkowicach ze środków Miasta i Gminy Wieliczka oraz Unii Europejskiej ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka. Pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu Wielickiego.


Kapliczka powstała w 1903 r, składa się z podwaliny, podstawy, postumentu i rzeźby w zwieńczeniu, osłoniętej baldachimem. Na frontowej ścianie postumentu znajduje się siedmiowersowy napis fundacyjny: „BOSKIE SERCE JEZUSA //BŁOGOSŁAW NASZĄ GMINĘ// OD POWIETRZA GŁODU OGNIA // WYPADKÓW I NAGŁY ŚMIERCI // RACZ NAS ZACHOWAĆ // FONDATOROWIE GMINA // GOLKOWICE 1903”. Na postumencie znajdują się liczne płaskorzeźby: św. Antoni Padewski z Dzieciątkiem, św. Jan Nepomucen, Chrystus i Bóg Ojciec a nad nimi gołębica, w niszy stoi rzeźba Matki Boskiej, św. Wojciech Biskup, św. Józef z Dzieciątkiem. W zwieńczeniu kapliczki znajduje się rzeźba przedstawiająca Chrystusa z gorejącym sercem na piersi.


Wykonane zostały czynności, mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Po zdemontowaniu wszystkich elementów kapliczki, wykonano izolowany fundament, kamień został oczyszczony, odkażony, zaimpregnowany, a formom rzeźbiarskim, po zdjęciu przemalowań i nawarstwień oraz po wzmocnieniu kamienia i uzupełnieniu formy, została przewrócona polichromia. Dla zabezpieczenia przed wodą powierzchnie zostały zahydrofobizowane. Elementy metalowe zadaszenia i ogrodzenia zostały oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjne.

fot. Agnieszka Rogalska

GALERIA