Odnowione kaplice i kapliczki przydrożne w Gminie Wieliczka

Dobiegła końca odnowa dziesięciu zabytków sakralnych w ramach projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Wieliczka, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zadanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu Wielickiego. Wartość projektu wynosi 370 030,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 235 450,00 zł, a 134 580,50 zł pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka.


Wśród odnowionych zabytków sakralnych znalazły się cztery duże kaplice, tzw. wnękowe: kaplica Matki Bożej Różańcowej, pochodząca z 1938 r. w Węgrzcach Wielkich, kaplica  Nawiedzenia Matki Boskiej w Gorzkowie z1885 r. oraz XIX-wieczny obiekt w Śledziejowicach (tzw. kaplica Niedzielskich) i w Koźmicach Małych.

 

Pozostałe obiekty to sześć przydrożnych kapliczek słupowych: kamienna kapliczka  zwieńczona figurą Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Dobranowicach (1862 r.), kapliczka  Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w Śledziejowicach ( 1908 r.), przydrożna kapliczka  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Golkowicach (1903 r.), kapliczka Najświętszej Mari Panny Niepokalanie Poczętej w Koźmicach Wielkich (1889 r.). Odnowione zostały również dwa tego typu zabytki w Mietniowie: pochodząca z początków minionego stulecia kapliczka św. Floriana oraz kapliczka Serca Pana Jezusa datowana na 1900 rok.


We wszystkich wymienionych zabytkach wykonano prace, mające na celu powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektom pełni walorów estetycznych. Prace przy kaplicach wnękowych polegały na zrobieniu odwodnienia, izolacji pionowej i poziomej fundamentów. Wymieniono posadzki, usunięto zasolone, zdegradowane tynki i położono nowe, pozostałe tynki oczyszczono i naprawiono. Wymalowano ściany zewnętrzne, wewnętrzne i sklepienia oraz naprawiono i wymalowano stolarkę. Dokonywano również naprawy więźby dachowej, oczyszczono, zreperowano i wymalowano blaszane poszycia dachu. W kaplicy w Węgrzcach Wielkich remont konserwatorski dotyczył głównie dachu. W obiekcie wymieniono poszycie połaci dachowej, orynnowania oraz obróbkę blacharską na miedzianą blachę, co znacząco poprawiło jej walory estetyczne. Zmiany te trwale zabezpieczą wnętrze świątyni.

 

Przy kapliczkach słupowych do tych prac należało: zdemontowanie wszystkich elementów kapliczki, wykonanie izolowanego fundamentu, oczyszczenie, odkażenie i zaimpregnowanie kamienia, przywrócenie polichromii formom rzeźbiarskim. Dla zabezpieczenia przed wodą powierzchnie zostały zahydrofobizowane. Elementy metalowe zadaszenia i ogrodzenia zostały oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjne.

 

GALERIA