Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

 

Program oferuje wsparcie finansowe realizacji systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej. Skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego.

 

Gminy mogą składać wnioski o dofinansowanie w celu uzyskania dotacji na odbiór od rolników odpadów, w tym:

• folii rolniczych,

• siatki i sznurka do owijania balotów,

• opakowań po nawozach w tym typu Big Bag.

 

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania program realizowany będzie w 2020 r., a odbiór w/w odpadów odbędzie się z miejsc do tego wyznaczonych.

• Możliwe do pozyskanie dofinansowanie (dotacja) z NFOŚiGW do tony odpadów to 500 zł

• W przypadku gdy koszty realizacji przedsięwzięcia przekroczą wysokość uzyskanej przez Gminę dotacji uczestniczący w programie rolnik zobowiązany będzie sfinansować powstałą różnicę.

• Odpady muszą zostać odpowiednio spakowane, oznaczone (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość ) i przygotowane do odbioru we wskazanym terminie.

• Jeżeli odbiór odpadów nie będzie możliwy w miejscu prowadzonej działalności rolniczej, rolnik zobowiązuje się dostarczyć je we wskazane miejsce.

• Odpady przygotowane do oddania nie mogą zawierać obcych domieszek materiałów – innych niż te do których były użyte.

• Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

 

Warunkiem złożenia przez Gminę wniosku jest posiadanie inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy. W związku z powyższym zainteresowanych przystąpieniem do programu rolników prosimy o złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka (dziennik podawczy) stosownych oświadczeń dotyczących posiadania odpadów objętych w/w programem w terminie do 18 grudnia 2019 r.

 

Pozyskane informacje posłużą do sporządzenia bazy danych, która zostanie wykorzystana przy składaniu wniosku o pozyskanie dotacji z NFOŚiGW.

 

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie.

 

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

  >>> Druk oświadczenia <<<  
     
  Bądź na bieżąco - polub: Facebook/EKO Wieliczka