Inwentaryzacja pieców i kotłów

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie do tut. Urzędu ankiet dotyczących inwentaryzacji źródeł ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Ankiety zostały rozesłane listownie do Państwa w marcu 2019 r.

 

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystane jedynie na potrzeby zadań związanych z ochroną powietrza. Podane dane nie będą wykorzystywane w innych celach, jak również nie będą przekazywane innym podmiotom.

 

Ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej prosimy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2019 r. na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i  Gminy w Wieliczce, ul. Słowackiego 49, pok. nr 1, bądź mailem (np. skan) na adres: ekodoradca@wieliczka.eu.

 

strona www: EKO Wieliczka Facebook: EKO Wieliczka


Ankietę można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka lub pod adresem:

ANKIETA dotycząca wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe oraz inwentaryzacji  źródeł ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-263-42-45 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.