Inwentaryzacja pieców i kotłów

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka podejmuje działania, aby pozyskać środki finansowe, które pomogą właścicielom wymienić stare piece na nowoczesne, efektywne urządzenia do ogrzewania domów. Dla dalszego skutecznego zaplanowania tych działań niezbędna jest inwentaryzacja systemów grzewczych we wszystkich budynkach na terenie miasta i gminy Wieliczka.

 

W kwietniu 2019 roku zostały wysłane do mieszkańców ankiety inwentaryzacji, następnie od października ankieterzy przeprowadzali rozmowy z mieszkańcami. Jeśli Pani/Pan dotychczas nie mogła/mógł osobiście porozmawiać z ankieterem lub złożyć wypełnionej ankiety
w urzędzie – bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Wasze odpowiedzi będą niezwykle cenne
i pomogą jeszcze lepiej zadbać o ochronę środowiska w naszej gminie.

Ankietę w wersji papierowej lub elektronicznej prosimy złożyć w terminie do 31 maja 2021 r. na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka bądź mailem (np. skan) na adres: ekodoradca@wieliczka.eu

 

lub w wersji elektronicznej wchodząc na link:

https://app.ekostrateg.com/zdi/ankieta?tenantId=wieliczka_publiczna&formId=INWENTARYZACJA


Ankietę można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka lub pod adresem:
ANKIETA dotycząca wymiany pieców wykorzystujących paliwa stałe oraz inwentaryzacji  źródeł ogrzewania budynków na terenie Miasta i Gminy Wieliczka

 

W obecnej sytuacji zalecamy skorzystanie z możliwości elektronicznych wypełnienia i złożenia ankiety.

Jednocześnie informujemy, że ankieta ma charakter informacyjny, nie jest to wniosek o dofinansowanie.


Ważne!
Ankietę należy wypełnić dla każdego budynku/lokalu, niezależnie od systemu ogrzewania: paliwa stałe (węgiel/drewno), gazowe, elektryczne i inne, np. odnawialne źródła energii.

strona www: EKO Wieliczka Facebook: EKO Wieliczka

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12-263-42-38 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.