Petycja

Do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka wpłynęła petycja podpisana przez Adama Szulca, Prezesa Zarządu Szulc-Efekt sp. z o. o. Petycja dotyczy działań realizowanych przez Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej treść znajduje się w dołączonym pliku.

 

>>> Odpowiedź na petycję.pdf <<<
Tagi