Informacja

Przypominamy, że dnia 30 grudnia 2019 r. mija termin składania sprawozdań z rozliczenia dotacji w zakresie sprzyjaniu rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka za 2019 r. (tzw. Seniorzy) Sprawozdanie powinno być złożone na prawidłowym formularzu, kompletne, podpisane przez uprawnione osoby.

 

Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację finansową, opisaną zgodnie z zaleceniami Gminy, potwierdzającą wydatkowanie środków finansowych zarówno z uzyskanej dotacji, jak i środków własnych zdeklarowanych w kosztorysie.


UWAGA: 30 grudnia 2019 r. wypada w poniedziałek – jest to ostatni dzień składania sprawozdań.


Natomiast 14 stycznia 2020 r. mija termin składania sprawozdania dotyczącego rozliczenia zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży za 2019 r. (tzw. Młodzież).


Sprawozdanie powinno być złożone na prawidłowym formularzu, kompletne, podpisane przez uprawnione osoby. Do sprawozdania nie dołączamy dokumentacji finansowej dotyczącej rozliczenia dotacji, ale Gmina zastrzega sobie prawo zażądania od Klubu, w wyznaczonym terminie, stosownych wyjaśnień oraz dowodów finansowych do złożonego sprawozdania.


UWAGA: 14 stycznia 2020 r. wypada we wtorek – jest to ostatni dzień składania sprawozdań.

Tagi