I Sesja Gminnej Rady Seniorow

Gminna Rada Seniorów w Wieliczce w 15 – osobowym składzie spotkała się na pierwszej sesji 9 stycznia 2020 . w wielickim Magistracie. Gremium o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym zostało powołane na 5 - letnią kadencję. Jedenaścioro członków Rady zostało wybranych w głosowaniu 6 grudnia 2019 r. podczas Zgromadzenia Seniorów, a pozostałe osoby zostały wskazane przez Radę Miejską oraz Burmistrza Wieliczki.

 

Obrady do czasu wyboru władz Rady Seniorów prowadziła Krystyna Poprawa zgodnie z §11 ust. 2. Statutu Gminnej Rady Seniorów. Nowo wybranym władzom oraz wszystkim członkom Rady gratulacje złożyli: zastępca Burmistrza Agnieszka Szczepaniak, Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Luraniec oraz Sekretarz Gminy Wieliczka Adam Marek Panuś.

 

Gminną Radę Seniorów w Wieliczce tworzą:
Kazimiera Ciupka
Danuta Dzido
Stefania Gawor
Maria Gurgul
Maria Klima – Sekretarz Rady
Zenona Kłapa – Wiceprzewodnicząca Rady
Hanna Kozioł – Przewodnicząca Rady
Zofia Machnik
Elżbieta Majer
Anna Materna
Bohdan Piotrowicz
Krystyna Poprawa
Franciszka Stryszowska-Kargol
Leszek Woźniak


 „Seniorzy, to grupa bardzo aktywnych osób - jak podkreśliła na wstępie zastępca burmistrza Wieliczki – od wielu lat w Wieliczce spotkają się różne grupy seniorskie działające w rozmaitych formułach; pod patronatem Burmistrza Wieliczki z udziałem wielu zaangażowanych podmiotów organizujemy zajęcia, inicjujemy projekty oraz wspieram wszelkie pomysły oddolne, które aktywizują to środowisko. Tak powstała Wielicka Strefa Aktywnego Seniora, Poniedziałkowy Klub Seniora, czy Wielicka Karta Aktywnego Seniora. Wielką popularnością cieszy się projekt prowadzony wspólnie z Kinem Wielicka Mediateka: „Poniedziałki dla seniora” - seniorzy biorą udział w wykładach, oglądają filmy w ramach tzw. Dojrzałego Kina i mogą napić się pysznej kawy i poczęstować ciastem za symboliczna złotówkę.”

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Tadeusz Luraniec wyraził zadowolenie z powołania Gminnej Rady Seniorów i nadzieję na dobre wykorzystanie wiedzy i bogatego doświadczenia życiowego i zawodowego członków Rady.

 

„Trzeba i warto być aktywny, ćwiczyć ciało i umysł, nie tracić ciekawości świata i po prostu kontaktu z ludźmi, to wyzwanie i zadanie przed nami – jak zachęcić seniorów do przysłowiowego wstania z kanapy - to będzie dla nas zadanie i wyzwanie” – podkreślali uczestnicy spotkania.

 

Zgodnie ze Statutem Rada będzie obradować co najmniej raz na kwartał.

Tagi

GALERIA