Zebranie sprawozdawcze za rok 2019 w OSP Raciborsko

8 lutego 2020r. odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2019. Wśród członków czynnych, honorowych, wspierających i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, obecni byli zaproszeni goście: st. kpt. Michał Masternak – zastępca dowódcy JRG Wieliczka, dh Władysław Kucharski – wiceprezes ZOSP woj. małopolskiego, dh Sebastian Szostak – komendant gminny, dh Janusz Chlebda – przedstawiciel Zarządu Miejsko-Gminnego OSP, pani Maria Michalik – sołtys wsi Raciborsko, pani Małgorzata Bugaj – kierownik ZPiT Raciborsko, dh Adam Dyrda – przedstawiciel OSP Byszyce.

 

Po sprawozdaniach za rok ubiegły i przedstawieniu planów na rok 2020 udzielono absolutorium zarządowi. Zaskoczeniem dla nas było przekazanie przez Panią Sołtys na ręce Prezesa naszej jednostki kluczy od bramy do działki za remizą, która będzie przeznaczona do celów rekreacyjnych, jako współzarządzającym działką. Dziękujemy za wyróżnienie i zaufanie.

Tagi

GALERIA