Rozbudowa drogi gminnej nr 560920K w Czarnochowicach

Trwają prace związane z Rozbudową drogi gminnej nr 560920K w miejscowości Czarnochowice na długości ok. 500m. Koszt realizacji zadania wynosi 1 449 578,92 zł, w tym 718 436,00 dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim.

 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania  wrzesień 2020r.
Zakres prac obejmuje rozbudowę jezdni, budowę mijanek, wykonanie pobocza, budowę systemu odwodnienia drogi , budowę oświetlenia ulicznego, przebudowę sieci: gazowej, elektroenergetycznej , teletechnicznej.

Tagi

GALERIA