Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podajemy do wiadomości obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (PGW WP RZGW w Krakowie), PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 3 Ochrona przed powodzią Górnej Wisły, Podkomponentu 3A Ochrona przed powodzią Krakowa i Wieliczki, Kontraktu 3A.1 Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie na terenie Miasta Kraków (powiat i gmina Miasto Kraków) oraz miejscowości Brzegi (powiat wielicki, gmina Wieliczka) w województwie małopolskim (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).

 

 

Uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail krakow@wody.gov.pl w dniach roboczych od 20.02.2020r. do dnia 04.03.2020r.

OBWIESZCZENIE


Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PGW WP RZGW w Krakowie (osoba do kontaktu: Monika Grzywacz, Małgorzata Myrta, tel.+12 62 84 208).

 

Tagi