UCZYMY SIĘ W DOMU

Dwutygodniowe zamknięcie szkół i prowadzonej przez nie działalności dydaktyczno - wychowawczej nie oznacza zawieszenia wszystkich form działalności tych placówek. W 18 Samorządowych Szkołach Podstawowych z terenu Miasta i Gminy Wieliczka uczniów nie ma w placówkach, natomiast nauczyciele, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej starają się w tym okresie wspierać uczniów w samodzielnej nauce w domu, kontaktując się nimi przy wykorzystaniu np.: dziennika elektronicznego, strony internetowej placówki, mailingu do rodziców, a w przypadku starszych uczniów bezpośrednio poprzez kontakt elektronicznego.

 

Wychowawcy w dużej mierze pracują zdalnie, do minimum została zredukowana liczba pracowników przebywających w placówkach. W pracy dydaktycznej korzystają, m.in. z platformy MEN www.epodreczniki.pl, wsip.net, www.ucze.pl. Przygotowują i przesyłają uczniom zakres prac i zadania do samodzielnej pracy w domu, udzielają wskazówek. Szczególną opieką zostali objęci uczniowie klas ósmych ze względu na nadchodzący egzamin ósmoklasisty.

W Zespole Szkół Muzycznych w Wieliczce nauczyciele teorii przygotowali zagadnienia dla uczniów do samodzielnej pracy; zostały one opublikowane na stronie internetowej.Nauczyciele instrumentu głównego zostali zobowiązani do ustalenia z uczniami samodzielnej pracy oraz bieżącego kontaktu telefonicznego lub mailowego.

W przedszkolach samorządowych i w szkołach prowadzona jest rekrutacja dzieci według określonego trybu i terminów poprzez system elektroniczny, istnieje także możliwość przesyłania dokumentów w formie skanów, bez konieczności wizyt w placówkach.

Tagi