Ulica Kolejowa w Węgrzcach Wielkich - zmiana organizacji ruchu

Od 26 marca 2020 r. ok. godziny 8.00 obowiązuje zmiana w organizacji ruchu w rejonie wiaduktu kolejowego W19 w ulicy Kolejowej w Węgrzcach Wielkich i zostanie utrzymana w okresie około 5 tygodni. W tym czasie nastąpi całkowite zamknięcie drogi gminnej 560935K.

 

Przewidywany termin przywrócenia stałej organizacji ruchu to 30 kwietnia 2020 r.
Zmiany te są związane z inwestycja kolejową prowadzoną przez PKP PLK,
której wykonawcą jest STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

Tagi