Dla zdrowia wieliczan

W związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju i dla zabezpieczenia zdrowia mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka Burmistrz Wieliczki oraz Rada Miejska w Wieliczce zwiększyli środki w budżecie Wieliczki na opiekę medyczną mieszkańców w zakresie:

 

- Zakup testów do analizy i wykrywania choroby zakaźnej COVID-19 - 200 000,00 zł

- Zakup środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce 200.000,00 zł oraz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego 25.000,00 zł

- Podejmowanie działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 - 800 000,00

- Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie - 355.000,00 zł

- Zakup sprzętu medycznego dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego - 25.000,00 zł

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz domami
pomocy społecznej - 254 000,00 zł

- Na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 720 000,00 zł

 

Staramy się maksymalnie zabezpieczać mieszkańców przed rozwojem epidemii, jednakże bardzo prosimy o ostrożność w codziennym funkcjonowaniu i maksymalne pozostawanie w domu.

Tagi