Termomodernizacja budynku OSP Zabawa

Rozpoczęły się prace budowlane związane z termomodernizacja budynku OSP Zabawa, jest to część realizowanego przez Gminę Wieliczka zadania obejmującego "Wykonanie termomodernizacji budynków: OSP w Chorągwicy, MGOPS w Wieliczce, OSP w Golkowicach, Szkoły Podstawowej w Golkowicach, OSP w Zabawie, Szkoły Podstawowej w Sygneczowie w ramach realizacji projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wieliczka- etap II”.

 

Realizacja zadania znacznie poprawi efektywność energetyczną w sześciu budynkach na terenie gminy Wieliczka, prace obejmują m.in. wymianę źródeł ciepła (piece) instalacji c.o., wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, izolację fundamentów, ocieplenie ścian i stropów. Wyłoniony w przetargu wykonawca prace rozpoczął od budynku OSP Zabawa, kolejno będą prowadzone prace na innych budynkach ujętych w tym etapem termomodernizacji.

 

Wartość zadania 3,6 mln. zł wraz z dofinansowaniem ze środków unii Europejskiej. Zadanie dofinansowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś 4 Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Pod działanie 4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

fot. Agnieszka Rogalska

Tagi

GALERIA