Otwarcie Placówek Wychowania Przedszkolnego

Informujemy uprzejmie, iż od 18 maja wznawia pracę większość samorządowych placówek wychowania przedszkolnego – przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W chwili obecnej czynione jest to tam, gdzie taką potrzebę zgłosili rodzice. Pozostałe przedszkola i oddziały przedszkolne będą uruchomione sukcesywnie w terminie zakreślonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych są przygotowane do bezpiecznego przejęcia dzieci, zostały dokonane zakupy środków ochrony osobistej, zabezpieczono niezbędną ilość płynów do dezynfekcji, odpowiednio przygotowano sale. Wszystkie jednostki oświatowe rozpoczynają pracę w formie stacjonarnej z zachowaniem ścisłego reżimu przeciwepidemicznego ustalonego wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.


W trosce o bezpieczeństwo wspólne, dzieci, rodziców oraz personelu, opracowane zostały procedury postępowania, których przestrzeganie jest konieczne w stanie zagrożenia epidemią. Szczegółowe informacje każde przedszkole/szkoła podstawowa udostępnia na swojej stronie internetowej. Prosimy Państwa o zapoznanie się z tymi zasadami i dostosowanie do ustalonych wytycznych oraz wskazań dyrektorów poszczególnych przedszkoli i szkół. Ich przestrzeganie jest naszym wspólnym obowiązkiem.


O ile nie zachodzi po Państwa stronie pilna potrzeba, prosimy o pozostawienie dziecka w domu pod opieką osoby dorosłej, ponieważ w zgodzie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego możemy obecnie przyjąć mniejszą liczbę dzieci. Spowodowane jest to obostrzeniami dot. ograniczenia liczebności w grupach do 12 dzieci oraz koniecznością zapewnienia min. 4 m2  przestrzeni dla każdego dziecka w sali.


W  pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane będą dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności opieka zapewniana będzie dzieciom rodziców, którzy muszą podjąć pracę zawodową. Pozostali rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki nad dziećmi powinni ten fakt zgłosić dyrektorowi przedszkola z 3-dniowym wyprzedzeniem czasowym. Opieka będzie zapewniania w miarę  możliwości przedszkoli i szkół.


Życzymy wszystkim dzieciom szczęśliwego i udanego powrotu do swoich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, a rodziców chcemy zapewnić, że dołożono starań by w sposób odpowiedzialny i bezpieczny przyjąć przedszkolaków na powrót.


Poniżej podajemy wykaz placówek wychowania przedszkolnego uruchamianych od 18 maja 2020 r.:
• Przedszkole nr 1 w Wieliczce,
• Przedszkole nr 2 w Wieliczce,
• Przedszkole nr 3 w Wieliczce,
• Przedszkole nr 4 w Wieliczce,
• Przedszkole nr 5 w Wieliczce,
• Przedszkole w Koźmicach Wielkich,
• Przedszkole w Śledziejowicach,
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce (Oddział Przedszkolny, Punkt Przedszkolny - ul. Reformacka),
• Szkoła Podstawowa nr 4 w Wieliczce (Oddział Przedszkolny),
• Szkoła Podstawowa w Byszycach (Oddział Przedszkolny),
• Szkoła Podstawowa w Gorzkowie (Oddział Przedszkolny),
• Szkoła Podstawowa w Koźmicach Wielkich (Oddział Przedszkolny),
• Szkoła Podstawowa w Mietniowie (Oddział Przedszkolny w Pawlikowicach),
• Szkoła Podstawowa w Podstolicach (Oddział Przedszkolny),
• Szkoła Podstawowa w Sierczy (Oddział Przedszkolny),
• Szkoła Podstawowa w Śledziejowicach (Punkt Przedszkolny w Śledziejowicach),
• Szkoła Podstawowa w Węgrzcach Wielkich (Oddział Przedszkolny).

 

Tagi