Młodzieżowa Rada Miejska w Wieliczce

W Wieliczce powstanie Młodzieżowa Rada Miejska, w dniu dzisiejszym, 1 czerwca Burmistrz Wieliczki skierował do Rady Miejskiej projekt Uchwały powołującej młodzieżowe gremium o charakterze konsultacyjnym i doradczym.

 

Pomysł zrodził się 28 lutego 2020 roku, wówczas w wielickiej Mediatece na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka spotkali się przedstawiciele samorządów uczniowskich ze szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wieliczka. Spotkanie, w którym udział wzięło blisko 200 uczniów, z klas IV-VIII z 19 samorządowych szkół podstawowych poświęcono planom i projektom współpracy i integracji środowiska młodych.

 

Rozmowy dały asumpt do podjęcia konkretnych działań, w kierunku utworzenia - na wniosek przedstawicieli środowisk młodzieży szkolnej - organu, który miałby kompetencje doradcze i konsultacyjne, w sprawach mających znaczenie dla osób młodych, zamieszkujących Gminę Wieliczka.

 

Inicjatywa ta daje szanse uczniom na podjęcie, na stosunkowo wczesnym etapie nauki, społecznych obowiązków, zaznajomienia się z ideą samorządności, poznania, co to jest dobro wspólne i interes publiczny, w obszarach związanych ze sprawami młodych.

Tagi

GALERIA