Wyniki konkursu ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w 2020 roku

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2020. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podjął decyzję o przyznaniu dotacji stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe.

 

 

Informujemy,że zaktualizowaną kalkulacje kosztów i harmonogram należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (w dwóch egzemplarzach). Wskazane dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2020 r.

 

1. Zweryfikowana kalkulacja kosztów (wersja dla Microsoft Word)
    Zweryfikowana kalkulacja kosztów (wersja PDF)

 

2. Zweryfikowany harmonogram (wersja dla Microsoft Word)
    Zweryfikowany harmonogram (wersja PDF)