Wieliczka z Rzecznikiem Praw Dziecka

1 czerwca, Burmistrz Wieliczki skierował pismo do szkół samorządowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka wspierające stanowisko Rzecznika Praw Dziecka, dotyczące końcowej klasyfikacji uczniów. Apel Rzecznika dotyczy możliwości zastosowania oceny "plus jeden" dla wszystkich uczniów na koniec roku.

 

 

 

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do propozycji Rzecznika Praw Dziecka dotyczącej końcowej klasyfikacji uczniów, zwracam się do dyrektorów szkół podstawowych z Miasta i Gminy Wieliczka, o rozważenie możliwości zastosowania wspomnianego rozwiązania, aby oceny dla wszystkich uczniów na koniec roku były „plus jeden”, tak aby wszyscy uczniowie mieli promocję do następnej klasy.

W trudnym czasie zagrożenia epidemiologicznego, stosując się do wytycznych wdrażając zdalne metody nauczania, które dla nas wszystkich były wyzwaniem, wspieraliśmy się wzajemnie - uczniowie, rodzice dzieci, nauczyciele prowadzący, dyrektorzy szkół, czy samorządy, jako organy prowadzące szkoły. W czasie pandemii, wyjątkowe okoliczności zmuszały nas do rozwiązań nadzwyczajnych i elastycznego podejścia, aby realizować swoje zadania i role.

Jestem przekonany, że tego rodzaju wsparcia i zrozumienia oczekują od nas dziś uczniowie i ich rodzice, wszyscy zdaliśmy ten trudny egzamin, a trudy i konsekwencje pandemii będziemy odczuwać w kolejnych latach. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o zastosowanie podczas oceny niestandardowych rozwiązań i klasyfikacji uczniów „plus jeden stopień”.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż 1 czerwca 2020 r. skierowałem do Rady Miejskiej w Wieliczce projekt uchwały powołującej Młodzieżową Radę Miejską. Mam nadzieję, że wspólnie wypracowana inicjatywa, w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska samorządów uczniowskich, da szanse młodzieży na podjęcie, na stosunkowo wczesnym etapie nauki, społecznych obowiązków, zaznajomienia się z ideą samorządności, poznania, co to jest dobro wspólne i interes publiczny, w obszarach związanych ze sprawami młodych.

 

Z wyrazami szacunku

Artur Kozioł

Burmistrz Wieliczki

Tagi