Inwestycje będą kontynuowane

Rada Miejska w Wieliczce na sesji w dniu 9 czerwca 2020 r. zwiększyła środki lub zmieniła zaangażowanie, aby kontynuować inwestycje. W tym trudnym czasie związanym z pandemią i kryzysem ekonomicznym Rada Miejska postanowiła na wniosek Burmistrza Wieliczki wesprzeć inwestycje poprzez zwiększenie środków w latach 2020 – 2021.

 

W budżecie Miasta i Gminy Wieliczka w latach 2020 – 2021 środki zostały zwiększone lub zmienione zaangażowanie na realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej – ul. Pasternik 1 271 911 zł,
- Przebudowa drogi gminnej - ul. Szpitalna – 1 223 862 zł,
- Realizacja projektu „Nasze nowe przedszkole w Wieliczce” - 530 000 zł,
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wieliczka – etap II – 1 500 000 zł,


- Rozbudowa drogi gminnej nr 560965 K w Chorągwicy – 650 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 560792 K ul. Modrzewiowa – 600 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 560819 K ul. Słoneczna – 560 550 zł,
- Utworzenie i rozbudowa strefy aktywności gospodarczej – 694 450 zł,


- Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 – 1 000 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej 560810 K – ul. Reformacka w Wieliczce,
- Budowa chodników i zatok przystankowych – droga wojewódzka nr 964 – 500 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Chabrowa – 460 000,


- Budowa przedszkola – zakup działki w Koźmicach Wielkich – 420 000 zł,
- Budowa przedszkola – zakup działki w Zabawie – 385 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 560915 K w miejscowości Janowice – 300 000 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 560912 K w Podstolicach – 300 000 zł,


- Przebudowa drogi gminnej nr 560945 K w Węgrzcach Wielkich – 300 000 zł,
- Budowa muru oporowego w obrębie drogi gminnej nr 560909 K w miejscowości Siercza – 240 000 zł,
- Budowa, przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka – 190 000 zł,
- Przebudowa ul. Bukowej i ul. Brzozowej – 150 000 zł,


- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie – 801 227 zł,
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach – 1 000 000 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej 560925 K w Strumianach – 400 000 zł.