Troska o dziedzictwo kulturowe w mieście i gminie Wieliczka

W ostatnich tygodniach kapliczka słupowa pw. Matki Boskiej przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wieliczce wzbogacona została o drewniane płaskorzeźby. W drewnianych gablotach zamontowano wizerunki świętych szczególnie czczonych w okolicy: św. Klemensa, Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Kingi oraz Matki Boskiej Łaskawej Księżnej Wielickiej. Płaskorzeźby wykonał rzeźbiarz Paweł Janowski. Jest to ostatni etap odnowy tej kapliczki.

 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończyła się realizacja odnowy dziesięciu zabytków sakralnych w ramach projektu realizowanego przez Miasto i Gminę Wieliczka, i współfinansowanego przez Unię Europejską zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka. Środki zostały pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu Wielickiego. Wartość projektu wyniosła 370 030,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniosło 235 450,00 zł, a 134 580,50 zł pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Wieliczka.

 

Wśród odnowionych zabytków sakralnych znalazły się cztery duże kaplice, tzw. wnękowe:

 • kaplica Nawiedzenia Matki Boskiej w Gorzkowie z 1885 r.,
 • tzw. kaplica Niedzielskich - XIX-wieczny obiekt w Śledziejowicach,
 • kaplica w Koźmicach Małych
 • remont dachu kaplicy Matki Bożej Różańcowej, pochodzącej z 1938 r. w Węgrzcach Wielkich.
 •  

Pozostałe obiekty to sześć przydrożnych kapliczek słupowych:

 • kamienna kapliczka zwieńczona figurą Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Dobranowicach (1862 r.),
 • kapliczka Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w Śledziejowicach (1908 r.),
 • przydrożna kapliczka Najświętszego Serca Pana Jezusa w Golkowicach (1903 r.),
 • kapliczka Najświętszej Mari Panny Niepokalanie Poczętej w Koźmicach Wielkich (1889 r.).

Odnowione zostały również dwa tego typu zabytki w Mietniowie:

 • pochodząca z początków minionego stulecia kapliczka św. Floriana,
 • kapliczka Serca Pana Jezusa datowana na 1900 rok.


Ponadto, ze środków własnych, Budżetu Obywatelskiego i przy wsparciu z programu grantowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego odnowione zostały w 2019 roku jeszcze 3 kapliczki:

 • kapliczka słupowa pw. św. Floriana przy ul. Gdowskiej w Wieliczce,
 • kapliczka słupowa Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Lednickiej
 • kapliczka przydrożna pw. Chrystusa Pojmanego w Grabówkach.

GALERIA