Zgłoszenia do Nagrody Kulturalnej

Do 31 sierpnia br. do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 lub za pośrednictwem poczty można składać pisemne wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła. O nagrodę tę mogą ubiegać się osoby, zespoły, instytucje oraz organizacje wyróżniające się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury, mające swoją siedzibę na terenie Miasta i Gminy Wieliczka lub działającym na rzecz naszej gminy.

 
Nagroda Kulturalna Burmistrza Wieliczki została ustanowiona w celu inspirowania i promowania osiągnięć w sferze kultury. Przyznawana jest w formie pieniężnej oraz potwierdzona okolicznościowym dyplomem. Uroczyste wręczenie nagrody laureatom odbywa się podczas spotkania podsumowującego osiągnięcia roku.

 

 Nagrodę Kulturalną Burmistrza Wieliczki za 2019 r.otrzymała Weronika Kozlowska.

 

Tagi