Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

W związku z otrzymanymi w dniu 25 lipca 2020 r. wynikami badań wody Wodociągu Publicznego Wieliczka (próbek wody pobranych w dniu 23 lipca 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał decyzję o:


 

1. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- miasta Wieliczka,

- Czarnochowic,

- Strumian,

- Kokotowa,

- Lednicy Górnej.

  

2. Warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie:

- Śledziejowic.

 

W związku z tym w Śledziejowicach woda z Wodociągu Publicznego Wieliczka może być używana do spożycia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty i do celów sanitarnych.

  

3. Braku przydatności wody do spożycia na terenie:

- Zabawy,

- Sułkowa.

 

W związku z tym w Zabawie i Sułkowie zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców.

 

Informuje się, że w Zabawie i Sułkowie woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

 

W Zabawie, Sułkowie oraz Śledziejowicach woda do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach, a punkt stały poboru wody zostanie utrzymany w miejscowości Węgrzce Wielkie.

 

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu w miejscowościach Śledziejowice, Zabawa i Sułków.

 

Komunikat obowiązuje od momentu ogłoszenia. Kolejny komunikat zostanie wydany jutro, tj. w niedzielę 26 lipca 2020 r. w godzinach wieczornych po wynikach kolejnych badań.

 

KOMUNIKATY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WIELICZCE

Tagi