KOMUNIKAT BURMISTRZA WIELICZKI

W związku z otrzymanymi w dniu 26 lipca 2020 r. wynikami badań wody Wodociągu Publicznego Wieliczka (próbek wody pobranych w dniu 24 lipca 2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce wydał decyzję o:

 

 𝟭. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- Śledziejowic.

  

𝟮. Warunkowej przydatności wody do spożycia na terenie:

- Zabawy,

- Sułkowa.

W związku z tym w Zabawie i Sułkowie woda z Wodociągu Publicznego Wieliczka może być używana do spożycia po przegotowaniu przez minimum 2 minuty i do celów sanitarnych.

 

- - - - - - - - - - - - - - - -

W Zabawie i Sułkowie woda do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach, a punkt stały poboru wody zostanie utrzymany w miejscowości Węgrzce Wielkie.

 

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do czasu usunięcia skażenia wodociągu w miejscowościach Zabawa i Sułków.

 

Komunikat obowiązuje od momentu ogłoszenia.

 

Kolejny komunikat zostanie wydany jutro, tj. w poniedziałek 27 lipca 2020 r. w godzinach wieczornych po wynikach kolejnych badań.

 

KOMUNIKATY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WIELICZCE

 

 

Tagi