Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka

W związku z otrzymaną w dniu 27 lipca 2020 r. decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce informujemy o:

1. Stwierdzeniu przydatności wody do spożycia na terenie:

- SUŁKOWA

(z wyłączeniem posesji w Sułkowie nr: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1).

 

- oraz stwierdza się przydatność wody do spożycia na terenie przysiółka Lurańce w ZABAWIE

 

2. Braku przydatności wody do spożycia na terenie:

- ZABAWY (z wyłączeniem przysiółka Lurańce, gdzie woda jest zdatna do picia).

- ul. Zielna

- oraz SUŁKOWA (pod numerami: 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1)


 

W związku z tym w:

- ZABAWIE (z wyłączeniem przysiółka Lurańce),

- SUŁKOWIE pod nr 2, 4, 5, 24, 56, 77, 80, 87, 110, 120, 149, 150, 191, 193, 247, 303, 312, 319, 330, 415, 699, 700, 701, 702, 703, 704, oraz działki 10/1 oraz na ul. Zielnej zakazuje się korzystania z wody pochodzącej z instalacji wodnej Wodociągu Publicznego Wieliczka do spożywania przez ludzi, przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, mycia naczyń kuchennych i sztućców. Woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania wody w toalecie.

 

Woda zdatna do picia będzie dostarczana beczkowozami i w butelkach.

 

Komunikat obowiązuje od 27 lipca 2020 r. do odwołania.

 

Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pracuje nadal, do usunięcia skażenia wodociągu.

 

KOMUNIKATY PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W WIELICZCE