Nowy sprzęt strażacki

W dniu 30 lipca 2020 r. w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce o godz. 11:00 odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Wieliczka a Województwem Małopolskim.

 

W ramach zadania "Udzielenie pomocy finansowej dla gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Województwa Małopolskiego dotkniętych skutkami powodzi" sprzęt otrzymały: OSP Byszyce - pompa szlamowa WT40X Honda, OSP Gorzków - węże strażackie WV75, OSP Zabawa - węże strażackie WV75.

 

W uroczystości uczestniczyła Dyrektor Agnieszka Plewińska Chrzanowska reprezentującą Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Piotr Krupa, oraz  Prezesi i Naczelnicy z OSP Zabawa, Gorzków, Byszyce.

 

W imieniu strażaków za otrzymany sprzęt podziękował druh Sebastian Szostak Komendant Miejsko Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Wieliczce.

Tagi

GALERIA