Poświęcenie odnowionej kaplicy Niedzielskich w Śledziejowicach

W niedzielę, 13 września o godz. 10.00 odprawiona została uroczysta msza św. w kaplicy Niedzielskich w Śledziejowicach. Podczas tej mszy św. odbyło się poświęcenie odnowionej kaplicy.

 

Kaplica została ufundowana przez EMMĘ NIEDZIELSKĄ // z KOMARÓW // na przełomie XIX/XX w. i znajduje się przy ul. Niedzielskich w Śledziejowicach. Kaplica jednoprzestrzenna, ustawiona frontem do drogi. We wnętrzu znajduje się zabytkowy drewniany ołtarz. Kaplica murowana z cegły. Wzniesiona na rzucie prostokąta. Dach dwuspadowy, siodłowy kryty współczesną dachówką. Fasada flankowana lizenami na cokołach, zwieńczona trójkątnym, odwiedzionym profilowaniem szczytem, ponad którym góruje żelazny krzyż łaciński. Pośrodku lewej ściany bocznej, płyta z marmuru karraryjskiego, poświęcona pamięci fundatorki kaplicy.

 

Kaplicę w Śledziejowicach odnowiono ze środków Miasta i Gminy Wieliczka, Marii i Henryka Kuśnierz oraz w ramach Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFRROW w ramach poddziałania 19.2.”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Zadanie: Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zabytków sakralnych na obszarze wiejskim Gminy Wieliczka. Pozyskane za pośrednictwem LGD Powiatu Wielickiego.

GALERIA