Uroczystości upamiętniające poległych żołnierzy w Puszczy Niepołomickiej

W dniu 11 września 2020 r. w Poszynie – rejonie Puszczy Niepołomickiej - odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1939 roku, kiedy to 56 żołnierzy z V Pułku Strzelców Podhalańskich poległo podczas obławy wojsk niemieckich.

 

Przy Grobach Żołnierzy w Puszczy Niepołomickiej odbył się Apel, msza święta polowa, a nastepnie złożono wieńce i zapalono znicze. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele samorządów – z ramienia Wieliczki Adam Marek Panuś, sekretarz Miasta i Gminy Wieliczka, a także członkowie Klubu Przyjaciół Wieliczki.

 


Podczas  II wojny światowej Puszcza Niepołomicka była miejscem licznych walk. 9 września 1939 roku miała tam miejsce bitwa pod Poszyną, w której zginęło 56 żołnierzy III batalionu 5 pułku Strzelców Podhalańskich. Na początku września bronili oni południowych granic Polski, ale po bitwach w rejonie Wiśniowej i Kasinki Małej zostali odcięci od reszty wojsk. 6 września podzielono pułk na trzy bataliony. 9 września III batalion przeszedł Rabę i zatrzymał się na postój w Puszczy Niepołomickiej, w okolicach Poszyny. Żołnierzy wypatrzył tam pracownik tartaku w Kłaju Jakub Matterna (późniejszy volksdeutsch) i doniósł o tym Niemcom, którzy zorganizowali obławę.

 

GALERIA