Przebudowa drogi gminnej w Janowicach

W Janowicach prowadzone są intensywne prace związane z przebudową drogi gminnej prowadzącej przez centrum miejscowości. W ramach zadania prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika oraz remont konstrukcji nawierzchni jezdni polegający na odtworzeniu nawierzchni z asfaltobetonu.

 

Prowadzone zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w Janowicach w km 0+025,00 do 0+996 oraz w km 1+091,00 do 2+286,00 realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim.


Środki własne gminy to: 3 017 969,85 zł, a dotacja z budżetu państwa - 2 931 224,00 zł.
Planowany termin zakończenia prac - 30.10.2020 r.

Tagi

GALERIA