Nowe przedszkole w Wieliczce

Trwają prace związane z uruchomieniem działalności czterooddziałowego przedszkola z oddziałem integracyjnym w ramach realizacji projektu pt. „Nasze nowe przedszkole w Wieliczce!”


Zakres prac inwestycyjnych obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy pomieszczeń wraz z dostosowaniem istniejących instalacji wewnętrznych, wykonaniem instalacji klimatyzacji oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego.

 

Finalnie na potrzeby przedszkola powstanie obiekt z czterema salami dydaktycznymi, zapleczem kuchennym i socjalnym oraz pomieszczeniami biurowymi dla personelu, w którym edukację przedszkolną pobierać będzie 90 przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce. Wykonawcą inwestycji o wartości 606 066,89 zł jest Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Olexbud.

 

Równocześnie dla przedszkola realizowane są dostawy wyposażenia na kwotę 58 472,80 zł (Encore Tech sp. z o.o.) i pomocy dydaktycznych na kwotę 75 122,06 zł (13p sp. z o.o.).
Uruchomienie i finansowanie działalności ośrodka wychowania przedszkolnego przez najbliższy rok szkolny możliwe jest dzięki uzyskaniu dofinansowania dla projektu „Nasze nowe przedszkole w Wieliczce!” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne – ZIT.

GALERIA