Przebudowa drogi gminnej w Janowicach

W Janowicach w dalszym ciągu prowadzona jest przebudowa drogi gminnej, zakończenie prac przewidziane jest za niecały miesiąc.

 

W ramach zadania prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika oraz remont konstrukcji nawierzchni jezdni polegający na odtworzeniu nawierzchni z asfaltobetonu.
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim. Środki własne gminy Wieliczka - 3 017 969,85 zł a dotacja z budżetu państwa - 2 931 224,00 zł.

GALERIA