Intensywne prace na Stoku pod Baranem

W powstającym nowym parku miejskim trwają nasadzenia, montaż placów zabaw, siłowni plenerowych i innych elementów małej architektury. Powstają nowe ścieżki spacerowe i oświetlenie.

 

Miasto i Gmina Wieliczka od kilku miesięcy realizuje projekt „Zagospodarowanie terenu Stok pod Baranem na cele rekreacyjne” o wartości ponad 6,6 mln zł, z czego dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” wynosi 4 203 411,32 zł.


Zagospodarowanie terenu Stoku pod Baranem stanowi ważny element działań, mających na celu poprawę jakości powietrza w mieście oraz zwiększenia atrakcyjności rekreacyjnej dla mieszkańców. Obszar silne zdegradowany jest przekształcany w atrakcyjne tereny zielone z elementami rekreacyjnymi i sportowymi.


- Trasy spacerowe i rowerowe, altany, bramy do parku w postaci stalowych pergoli, plac zabaw z siłownią plenerową, boisko trawiaste wielofunkcyjne do gier zespołowych, ławki solarne, kosze na śmieci, stojaki na rowery, uliczne lampy hybrydowe i oświetlenie gruntowe terenu, klomby -  to tylko część projektowanej infrastruktury na Stoku pod Baranem. Wyznaczona zostanie również przyrodnicza ścieżka edukacyjna, odwołująca się do tradycji górniczych i walorów przyrodniczych miejsca. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.


Koncepcja zakłada, że wzgórze będzie czwartą - obok parków Mickiewicza, św. Kingi i na Grabówkach - miejską enklawą zieleni i rekreacji. Finał prac przewidziano pod koniec tego roku.

GALERIA