Rozpoczęła się przebudowa ulicy Pasternik w Wieliczce

W tym roku w ramach programu Funduszu Dróg Samorządowych rozpoczyna jest przebudowa ulic Pasternik i Szpitalnej. Rozbudowa drogi gminnej nr 560801K w km 0+000,00 do km 0+515,00 w miejscowości Wieliczka - ul. Pasternik. Szacowany koszt realizacji zadania 2 342 194 zł. ( w tym dotacja FDS - 1 128 089,00).

 

Rozwiązanie projektowe zakłada rozbudowę ul. Pasternik o szer. 3,5 m i nawierzchni z kostki brukowej wraz z dwoma poszerzeniami w postaci mijanek do szerokości 5,0 m, budowę placu do zawracania, budowę oświetlenia.


- Przypomnijmy, że właśnie dobiegają końca prace przy przebudowie drogi gminnej w Janowicach, a zakończone zostały w Sierczy oraz w Czarnochowicach (Wąwóz). Każdego roku staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na przebudowę dróg w Wieliczce i okolicznych miejscowościach  - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

GALERIA