Przebudowa drogi w Janowicach

Jeszcze kilka dni temu kładziony był asfalt i jeździły walce, a dziś już trwają ostatnie wykończenia na drodze w Janowicach. Inwestycja związana z przebudową głównej drogi prowadzącej przez centrum Janowic dobiega finału.

 

Przypomnij, że w tym roku zrealizowane zostało zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 560915K w Janowicach w km 0+025,00 do 0+996 oraz w km 1+091,00 do 2+286,00. Inwestycja realizowana jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w województwie małopolskim. Środki własne gminy Wieliczka to: 3 017 969,85 zł, a dotacja z budżetu państwa - 2 931 224,00 zł. 


W ramach zadania została przeprowadzona budowa kanalizacji deszczowej, budowa chodnika oraz remont konstrukcji nawierzchni jezdni polegający na odtworzeniu nawierzchni z asfaltobetonu. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

GALERIA