Odnowiona kapliczka św. Jana Nepomucena w Golkowicach

Zakończyły się prace renowacyjne kapliczki przydrożnej w Golkowicach. Jest to kapliczka słupowa pw. św. Jana Nepomucena z 1872 roku. Była ona w bardzo złym stanie wymagającym natychmiastowej interwencji konserwatorskiej.

 

Znajduje się ona na terenach dawnych posiadłości dworskich w Golkowicach. Kapliczka przydrożna, jej rzeźby i płaskorzeźby wykonane są w stylu ludowo-barokowym z piaskowca z Pogórza Dobczyckiego. Na cokole znajduje się inskrypcja fundacyjna, która brzmi: "FANDATOROWIE STANISŁAW I AGNIESZKA KOSZŁOWIE PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA 1872".


Na słupowym, prostopadłościennym cokole ustawiona jest pierwsza kondygnacja kapliczki z płaskorzeźbionymi przedstawieniami świętych, są to: św. Jakub, św. Zofia, św. Józef i św. Florian. W wyższej kondygnacji, w głębi niszy nakrytej muszlą, ustawiona jest rzeźba Matki Boskiej Różańcowej. Postać Matki Boskiej stoi na podstawie o wyokrąglonym kształcie, nasuwającym skojarzenie z kulą ziemską. Na głowie ma koronę. Lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko, w prawej trzyma różaniec.

 

Na prawym boku elementu znajduje się płytka nisza z płaskorzeźbą św. Agnieszki, która znalazła się tu z pewnością jako patronka fundatorki kapliczki. Święta w antykizujących szatach podtrzymuje na piersi baranka.

 

Na lewym boku kondygnacji, w podobnej niszy znajduje płaskorzeźba św. Mikołaja w stroju biskupim. W niszy na tylnej ściance kondygnacji - płaskorzeźba św. Anny. Nad tym na grubej płycie piaskowcowej ustawiona jest figura świętego Jana Nepomucena, bardzo popularnego w czasach powstania kapliczki. Jan Nepomucen stał się patronem dróg, mostów, przepraw, a także opiekunem życia rodzinnego i orędownikiem dobrej spowiedzi. Święty Jan Nepomucen chroni też pola i zasiewy przed powodzią i suszą.


Kapliczka została usytuowana właśnie nieopodal rzeki, mostu, na terenie gdzie zbiorom zbóż z pobliskich pól groziło zalanie.

GALERIA