Musimy słuchać siebie wzajemnie

Rozmowa z burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka w sprawie wyzwań stojących przed Gminą w nadchodzących latach a także zaplanowanych konsultacji społecznych.

 

✅ Panie Burmistrzu, podana została informacja o konsultacjach społecznych, które mają się rozpocząć 25 stycznia i w dwóch etapach trwać aż do końca kwietnia. Proszę wyjaśnić, na czym mają one polegać❓


- W naszym spojrzeniu na gminę co kilka lat wprowadzamy nowe perspektywy. Staramy się zdiagnozować problemy, które najbardziej doskwierają mieszkańcom, tak żeby móc wyłonić te, które aktualnie wymagają zmian. A dodam, że nasza gmina ciągle się rozwija, więc co jakiś czas wyłaniają się nowe obszary, którymi musimy się zająć i te obszary chcemy właśnie zidentyfikować. W czasie ostatnich konsultacji, przeprowadzonych około 3 lat temu, okazało się, że największą bolączką jest transport pomiędzy poszczególnymi miejscowościami a Wieliczką, a także między Wieliczką a Krakowem. Wprowadzenie rozwiązań, które odpowiadałyby na ten właśnie konkretny problem było jedną z najbardziej pilnych spraw. Rozmowy doprowadziły do konkretnego efektu –  udało się zdecydowanie poprawić poziom usług transportowych i dziś  jako jedna z nielicznych gmin w Polsce dysponujemy własną siecią komunikacji podmiejskiej. A wszystko zaczęło się od rozmów.
Wielicka gmina jest bardzo zróżnicowana, składają się na nią tereny wiejskie, o różnym stopniu zagęszczenia oraz miasto. Są tu i domy jednorodzinne położone w sporej odległości od siebie, osiedla, zabudowania szeregowe.

 


 

✅ Każdy ma inne potrzeby. Jak chcecie je zidentyfikować i zapewnić, żeby nie umknęły w natłoku innych spraw❓ Oprócz spraw dotyczących wszystkich każda grupa ma przecież problemy charakterystyczne tylko dla niej.


- Dlatego też musimy zacząć od dotarcia do mieszkańców konkretnych miejscowości i regionów miasta. W każdym z 29 sołectw znajdą się punkty, w których będzie można znaleźć kwestionariusze. Będą to najpopularniejsze miejsca danej miejscowości, odwiedzane przez mieszkańców. Zaangażujemy również sołtysów, którzy znając swoją miejscowość wiedzą jak najefektywniej dotrzeć do mieszkańców. Oczywiście, będą one też dostępne w Internecie – wystarczy je ściągnąć ze strony Urzędu Miasta. Te ankiety będzie można odesłać bądź zostawić w specjalnych skrzynkach ulokowanych w konkretnych punktach.
Chcemy, żeby mieszkańcy zdiagnozowali, co jest im najbardziej potrzebne. Na ich podstawie powstanie ranking spraw koniecznych do załatwienia, począwszy od tych, które da się zrealizować najszybciej.  

 


 


✅ Czy konsultacje mają przebiegać jednokierunkowo? Od mieszkańców do samorządu? Czy są też sprawy, które samorząd chce skonsultować z mieszkańcami❓


- Jak najbardziej, istnieją takie problemy, które chcemy przedstawić mieszkańcom i poznać ich zdanie. Zawarte są one w kilku obszarach, które zostały wymienionych na plakacie informacyjnym dot. konsultacji. Należą do nich, między innymi: ochrona powietrza, edukacja, ochrona zdrowia. Konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań w niektórych obszarach, takich jak choćby ochrona powietrza, wynika nie tylko z oczywistej potrzeby, ale też zobowiązań wobec innych podmiotów oraz konieczności dostosowania się do obowiązujących bądź wprowadzanych właśnie rozwiązań prawnych.

 


 

 

✅ Jaki problem jest najpilniejszy❓
- Zdecydowanie wyróżnia się sprawa związana z ochroną powietrza. Przypomnę, że od 1 stycznia 2023 roku w całym województwie obowiązywać będzie zakaz palenia piecami bezklasowymi. Przed upływem tego terminu musimy więc zdążyć wymienić piece na terenie naszej gminy. Chcemy więc rozmawiać z mieszkańcami na temat tego, czy planują wymianę, kiedy ją planują – bo przecież nie można tego robić na ostatnią chwilę, trzeba zdążyć jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, kiedy można złożyć podanie o dofinansowanie, bo taką możliwość oferujemy.  Wymiana piecy na terenie naszej gminy trwa już od kilku lat, ale wciąż zostało sporo tych, które do wymiany się kwalifikują.

 


 


✅A co, jeśli pieca się nie wymieni❓


- Od 2023 roku będzie obowiązywało nowe prawo. Zgodnie z nim za palenie w piecu nie spełniającym norm będą groziły surowe mandaty. Chcemy, żeby pojawiła się świadomość zmian, które już niedługo będą nas wszystkich obowiązywały i równocześnie chcąc pomóc mieszkańcom aplikujemy o wszelkie możliwe środki dofinansowania programu wymiany czy to unijne, czy to rządowe.

 
✅ Widzę, że wśród obszarów konsultacji znowu pojawia się komunikacja. Z jakiego powodu❓


- Zgłaszane są do nas wnioski w sprawie wprowadzenia różnych zmian, dotyczące kursów, połączeń. Chcemy zdiagnozować faktyczne potrzeby mieszkańców w tym obszarze. Żeby nie było tak, że wprowadzane są korekty, a potem z nowego połączenia czy kursu korzysta mniej niż połowa osób wnioskujących o zmianę. Wiemy ilu uczniów przemieszcza się naszą komunikacją. Chcielibyśmy wiedzieć, ile osób będzie podróżować naszymi autobusami w ramach biletu miesięcznego. Jeżeli mieszkańcy będą takim projektem zainteresowani to z kolei pozwoli nam na integrację naszej komunikacji z krakowską, tak żeby można przy pomocy jednego biletu miesięcznego jeździć w obrębie naszej gminy oraz Krakowa. W dalszym planie moglibyśmy dołączyć komunikację kolejową do tej zintegrowanej formy. I proszę zauważyć, że te poszczególne elementy: dbanie o czystość powietrza i poziom komunikacji lokalnej i miejskiej w obrębie całej aglomeracji krakowskiej da konkretne efekty w postaci mniejszej emisji spalin i czystszego powietrza, co jest potrzebne nam wszystkim. Ta duża zmiana, z której skorzystamy my wszyscy, zaczyna się w tej lokalnej komórce, małej miejscowości, od osób, które wymienią piece i będą chciały podróżować naszą zintegrowaną komunikacją. A my, żeby wprowadzić kolejne zmiany musimy wiedzieć, ile osób skorzystałoby z tej możliwości. Poprzez ten dialog, chcemy zachęcić mieszkańców do konkretnych rozwiązań.

 


 


✅ Te cele ogólne dotyczą wszystkich, a co z tymi niepowtarzalnymi, lokalnymi sprawami❓
- Temu właśnie służą konsultacje - chcielibyśmy, aby mieszkańcy składali propozycje dotyczące problemów, jakie dostrzegają w swoich lokalnych środowiskach, które przecież determinują ich codzienne życie. W jednym miejscu to będzie sprawa szkoły, w innym przedszkola, jeszcze gdzie indziej – drogi. Mieszkańcy będą mogli zidentyfikować najbardziej palące problemy, a potem my rozeznamy, co do możliwości i sposobu ich rozwiązania. W ankiecie więc, oprócz zadanych przez nas pytań będzie też miejsce na propozycje mieszkańców.

 


 


✅ Czy ankiety będą anonimowe❓
- Chcielibyśmy, żeby w ramach obowiązującego prawa oczywiście, osoby sugerujące konkretne zmiany podawały jakieś dane pozwalające na kontakt. Żeby te zmiany miały też w tym lokalnym środowisku konkretne odzwierciedlenie.

 
Gmina rozwija się bardzo dynamicznie, w związku z czym pojawiają się nowe obszary zapotrzebowań. Jak pan myśli, jaki temat będzie dominował podczas tegorocznych konsultacji❓


- Sam jestem ciekaw. Są obszary oczywiste, wymagające ciągłego dostosowywania się do naszej zmieniającej się rzeczywistości jak choćby edukacja, opieka zdrowotna. Świat, w którym żyjemy zmienia się dynamicznie, do tego dochodzą takie okoliczności, jak choćby pandemia. Warto wziąć pod uwagę, że sprawy, które jeszcze niedawno wydawały nam się mało prawdopodobne, dziś już zyskują status realnych. Jak np. tramwaj z Prokocimia do Wieliczki. Jeszcze niedawno na takie hasło ludzie z niedowierzaniem kręcili głowami. A dziś coraz więcej osób mówi o tym, że jest potrzebny. Przy tym realizacja tego projektu staje się coraz bardziej prawdopodobna, sam Kraków o tym mówi.

Drugi przykład -  szpital geriatryczny. Istnieje wielka potrzeba zapewnienia opieki osobom starszym. Jeśli chcemy podnieść poziom opieki medycznej w ogóle, to nimi też musimy się zająć. Nie możemy myśleć tylko dniem dzisiejszym, musimy planować na przyszłości, myśleć strategicznie bo tylko wtedy możemy zapewnić sobie bezpieczeństwo.

I przede wszystkim, musimy słuchać siebie wzajemnie.

 

Dziękuję za uwagę!