Zwiększamy inwestycje drogowe w Gminie Wieliczka

Zostały zwiększone środki na budowę dróg w naszej Gminie. W zatwierdzonym przez Radę Miejska w Wieliczce budżecie na 2021 r. znaczącą pozycję stanowią inwestycje drogowe, które będą realizowane na obszarze miasta oraz w sołectwach na terenie gminy o łącznej wartości blisko 17 mln zł. Na tym jednak nie koniec.

W bieżącym roku przygotowane zostało dodatkowe wsparcie finansowe na nowe inwestycje drogowe o łącznej kwocie 5 mln 300 tys. zł. Przygotowana została mapa działań drogowych w Mieście i Gminie Wieliczka, które pozwolą na znaczącą modernizację i przebudowę dróg a tym samym poprawę bezpieczeństwa w gminie.
 
 
- Tak jak zapowiadałem w grudniu został zwiększony udział środków unijnych w ramach projektu zintegrowanego transportu. Dzięki temu możemy przeznaczyć kolejne pieniądze z budżetu na budowę i rozbudowę dróg, a tym samym poprawić bezpieczeństwo w naszej Gminie - podkreśla Artur Kozioł Burmistrz Wieliczki.
 
 
👉 Dodatkowe środki wydzielone w budżecie miasta na inwestycje drogowe pozwolą na działania w całej gminie. Do zaktualizowanej mapy inwestycji drogowych włączone zostały trakty w miejscach duży skupisk mieszkańców i kluczowe ze względu na bezpieczeństwo przemieszczania się mieszkańców.
 
 
Zwiększone inwestycje drogowe na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w 2021 roku przewidują przebudowę i modernizację następujących dróg:
♦ w Grajowie (560994K – Zamarzanka) – 200 000 zł;
♦ w Raciborsku (561014K – Zagrody) – 250 000 zł;
♦ w Byszycach (561067K) – 150 000 zł;
♦ w Kokotowie (561105K – Zalesie) – 80 000 zł;
♦ w Śledziejowicach (Wew. 21 – Różana) – 500 000 zł;
♦ w Podstolicach (561116K – Szwaby) – 300 000 zł,
♦ w Golkowicach (wew. 174 – obok cmentarza) 50 000 zł;
♦ w Sierczy (dz. 443 – Brzeziny) 50 000 zł;
♦ w Dobranowicach (wew. 66 – obok cmentarza) – 50 000 zł;
♦ w Koźmicach Wielkich (561027K – Bugaj) – 200 000 zł;
♦ w Mietniowie (wew. 52 – nad szkołą) – 150 000 zł;
♦ w Pawlikowicach (560976K – plac zabaw) – 250 000 zł;
♦ w Jankówce-Gorzkowie (561041K) 350 000 zł;
♦ w Węgrzcach Wielkich (ul. Kolejowa) – 50 000 zł;
♦ w Grabiu (dz. 427) – 40 000 zł;
♦ w Małej Wsi (dz. 80) – 40 000 zł;
♦ w Sygneczowie (561098K) – 80 000 zł;
♦ w Strumianach (560923K) – 60 000 zł;
♦ w Sułkowie (561136K - do kładki) – 50 000 zł;
♦ w Grabówkach (dz. 164) – 50 000 zł;
♦ w Byszycach (561067K) – 150 000 zł
oraz w Wieliczce
♦ ul. Chrobrego – 150 000 zł,
♦ ul. Do Świdówki i ul. Lema – 100 000 zł,
♦ ul. Kolejowa – 50 000 zł,
♦ ul. Reformacka – 1 800 000 zł,
♦ ul. Wygoda – 500 000 zł
♦ oraz budowa chodnika Bogucice-Czarnochowice – 300 000 zł.
 
Przypominamy również o zadaniach drogowych, które już zostały przeznaczone do realizacji na 2021 rok.
 
 
ZAPLANOWANE W BUDŻECIE INWESTYCJE NA 2021 ROK TO:
♦ Przebudowa drogi gminnej 561022K w Koźmicach Małych 100 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej 561034K w Gorzkowie 50 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej 561003K w Dobranowicach 100 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej 560960K w Lednicy Górnej 100 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej Kokotów - Gaisko 50 000,00
♦ Przebudowa ul. Oliwkowej w Węgrzcach Wielkich 50 000,00
♦ Przebudowa ulicy Małej 50 000,00
♦ Remont drogi 561020K w Koźmicach Wielkich 43 088,50
♦ Remont drogi na działce 695/7 w Koźmicach Wielkich 10 705,68
♦ Remont dróg w sołectwie Lednica Górna 16 000,00
♦ Remont drogi gminnej 560976K w Pawlikowicach 40 000,00
♦ Remont drogi 561049K w Podstolicach 42 294,18
♦ Remont drogi 561043K w Raciborsku 50 000,00
♦ Remont drogi na działce 137/3 w miejscowości Rożnowa 32 653,07
♦ Remont drogi na działce 132/4 w Strumianach 25 000,00
♦ Remont drogi na działce 139 w Sygneczowie 13 794,18
♦ Budowa przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka 2 672 368,40
♦ Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce 575 828,93
Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce 460 000,00
♦ Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach 455 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna 750 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach 200 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa 520 000,00
♦ Przebudowa ul. Tetmajera 120 000,00
♦ Przebudowa drogi na działkach nr 733/6, 733/14 w Wieliczce 161 000,00
♦ Przebudowa ul. Wyspiańskiego 140 000,00
♦ Rozbudowa drogi gminnej nr 560801K w km od 0+000,00 do km 0+515,00 w miejscowości Wieliczka - ul. Pasternik 1 653 996,00
♦ Przebudowa drogi gminnej nr 560826K w km od 0+000,00 do km 0+317,30 w miejscowości Wieliczka – ul. Szpitalna 2 111 605,00
♦ Przebudowa ulicy Bukowej i Brzozowej 80 000,00
♦ Rozbudowa drogi gminnej nr 560965K w Chorągwicy 628 844,00
♦ Rozbudowa drogi gminnej nr 560945K w Węgrzcach Wielkich 150 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej na działce nr 223/2 w Janowicach 48 294,18
♦ Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560917K, 560833K – od ulicy Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach 500 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej nr 560907K w miejscowości Grajów 99 400,00
♦ Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce 120 000,00
♦ Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach 370 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa 300 000,00
♦ Przebudowa drogi gminnej 561069K – Brzegi 130 000,00
 
 
Drogi wojewódzkie:
♦ Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap V Pawlikowice - Koźmice Małe ( Sierpawówka) 1 000 000,00
 
 
Drogi krajowe:
♦ Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce 2 846 503,00