Wieliczka na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o instrumentach rozwoju lokalnego

W dniu 21 stycznia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. Instrumenty rozwoju lokalnego w kontekście finansowania obszarów wiejskich zorganizowana przez Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

 

W konferencji udział wziął burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, który przedstawił referat Wzrost udziału samorządów w podatku dochodowym od osób fizycznych i jego wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Partnerzy konferencji to Tak! Samorządy dla Polski oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

 

Konferencja została zorganizowana w formie online.

 

Otwarcia konferencji dokonali: dr hab. Tadeusz Truskolaski – przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji, prof. dr hab. Robert Ciborowski Rektor Uniwersytetu w Białymstoku oraz prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz – Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

 

- PIT jest kluczowy, dlatego, że powstaje wśród mieszkańców, jest bardzo sprawiedliwy. Z każdej wytworzonej w gminie złotówki uzyskujemy 39 groszy, a nasza propozycja jest by zwiększyć ten udział. W dzisiejszej polityce rządu zauważamy politykę tzw. programów; one są świetne, czasami na jeden dzień, czasami na rok, ale nie tworzą nam stabilnych podstaw finansowych.

Stabilność w prognozowaniu, w pozyskiwaniu kredytów - bo musimy być gwarantem spłaty - daje nam większy udział w PIT-cie. Należy zacząć od uporządkowania budżetu państwa i zwiększenie udziału samorządów w PIT. - podkreślił burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

GALERIA