Dialog mieszkańców - konsultacje społeczne

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych pod hasłem „Dialog Mieszkańców”. Dzięki konstruktywnej rozmowie oraz wskazaniu najistotniejszych potrzeb, które dostrzegają mieszkańcy, a także przedstawieniu propozycji działań, które dotyczą wielu obszarów życia społecznego pragniemy stworzyć przestrzeń do wspólnej debaty na temat dalszego rozwoju naszego Miasta oraz wszystkich miejscowości w gminie.

Wyniki dialogu posłużą jako podstawa do opracowania strategii inwestycyjnej, która pozwoli skorzystać ze środków Unii Europejskiej na nadchodzące lata, wpływając bezpośrednio na poprawę warunków życia mieszkańców.


- Jak już mieszkańcy zauważyli, od początku roku bardzo intensywnie przygotowywane są konsultacje „Dialog Społeczny”. Już podczas początkowych prezentacji projektów otrzymaliśmy wiele głosów z nowymi pomysłami. Przykładem jest obszar „wybudowaliśmy ronda, gdzie powinny jeszcze powstać?”. Otrzymaliśmy dużo praktycznych pomysłów szczególnie dotyczących dróg wojewódzkich i powiatowych. Po pierwszych, przeprowadzonych w ramach konsultacji spotkaniach online z przedstawicielami rad osiedli i sołectw otrzymałem propozycje projektów w obszarze ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Oczywiście cały czas otrzymujemy maile od mieszkańców i przez następne tygodnie będę zachęcał do dalszej aktywności. Przypomnę, że podczas konsultacji, które odbyły się w 2018 roku, kluczowymi projektami, za którymi opowiedzieli się mieszkańcy, były komunikacja miejska i poprawa połączeń w obszarze metropolitarnym, jak również kwestia przystanków autobusowych (nowe wiaty, zatoczki itp). Proszę zwrócić uwagę jak zauważalny jest efekt tych wspólnych decyzji. - zachęca do udziału w konsultacjach burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.


W tym celu, na stronie Miasta i Gminy Wieliczka oraz facebook Konsultacje Społeczne Wieliczka będziemy cyklicznie prezentować Państwu charakterystykę najważniejszych obszarów życia społecznego, prosząc jednocześnie o włączenie się w dyskusję na temat przedstawianych propozycji oraz wskazanie konkretnych działań, które w Państwa opinii są najpilniejsze do przeprowadzenia w danym obszarze. Swoje pomysły możecie Państwo zostawiać w komentarzach, prosimy w tym miejscu o przedstawienie konkretnych rozwiązań, które zostaną przez nas szczegółowe przeanalizowane.


Bardzo ważnym narzędziem, które posłuży do zebrania Państwa opinii, jest anonimowa ankieta, do której wypełnienia chcemy już teraz gorąco zachęcić. Za jej pośrednictwem każdy mieszkaniec może zaprezentować propozycje działań we wskazanym obszarze, który dotyczy jego miejscowości, czy osiedla.


Wyszczególnione obszary, w obrębie których można składać swoje propozycje, to:

  • Ochrona zdrowia,
  • Ochrona powietrza,
  • Edukacja,
  • Komunikacja autobusowa,
  • Usługi komunalne


Ankieta jest dostępna pod linkiem:

https://bit.ly/39UOEqU

 

UWAGA!!! >>> Konsultacje przedłużone do 30 czerwca 2021