Gmina Wieliczka wspiera jednostki OSP od wielu lat!

Gmina Wieliczka w każdym roku dofinansowuje zakup samochodów strażackich, a także dba o poprawę infrastruktury dla poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, dbając o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

 
W tym roku złożyliśmy wniosek na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla - OSP Chorągwica.
 
Przypomnijmy, że w roku ubiegłym zakupiony został samochód dla OSP Grajów, a w 2019 dla - OSP Raciborsko.
 
- W budżecie gminy Wieliczka rokrocznie przeznaczane są środki na zakup samochodów ratowniczo gaśniczych dla jednostek OSP, bowiem praca strażaków i ich sprawność bojowa jest bardzo ważna dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Bardzo dziękuję i doceniam pracę strażaków, która wymaga odwagi oraz gotowości natychmiastowego reagowania w sytuacji zagrożenia ludzkiego życia i mienia. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. 👩‍🚒
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
✅ W ostatnich latach Miasto i Gmina Wieliczka dofinansowało zakup samochodów specjalistycznych dla poszczególnych jednostek OSP:
OSP Byszyce:
🔥 W 2013 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Mercedes kwotą - 240 000 zł.
- - - - - - -
OSP Wieliczka:
🔥 W 2010 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki STEYR kwotą – 100 000 zł.
🔥 W 2017 Gmina Wieliczka zakupiła samochód marki Renault za kwotę – 179 000 zł.
- - - - - - -
OSP Chorągwica:
🔥 W 2011 roku Gmina Wieliczka zakupiła dla jednostki samochód marki DAF za kwotę - 150 000 zł.
🔥 W 2021 roku Gmina Wieliczka zapewniła dofinansowanie nowego średniego samochodu kwotą - 350 000 zł.
- - - - - - -
OSP Czarnochowice:
🔥 W 2012 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Volvo kwotą – 268 980 zł.
🔥 W 2018 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki IVECO – MAGIRUS drabina kwotą 150 000 zł.
- - - - - - -
OSP Dobranowice:
🔥 W 2017 roku Gmina Wieliczka zakupiła samochód marki Renault za kwotę – 199 000 zł.
- - - - - - -
OSP Gorzków:
🔥 W 2017 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Renault kwotą – 150 000 zł.
- - - - - - -
OSP Grabie:
🔥 W 2014 Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Opel kwotą – 170 000 zł.
🔥 W 2020 Gmina Wieliczka zakupiła pompę dużej wydajności 12 000 l/min za kwotę – 156 000 zł.
- - - - - - -
OSP Grajów:
🔥 W 2020 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Renault – 380 000 zł.
- - - - - - -
OSP Jankówka:
🔥 W 2014 roku Gmina Wieliczka zakupiła samochód marki Opel za kwotę – 140 000 zł.
- - - - - - -
OSP Kokotów:
🔥 W 2010 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Mercedes kwotą – 57 000 zł.
- - - - - - -
OSP Podstolice:
🔥 W 2018 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Renault kwotą – 330 000 zł.
- - - - - - -
OSP Raciborsko:
🔥 W 2009 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Steyr kwotą – 35 000 zł.
🔥 W 2019 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Renault kwotą – 450 000 zł.
- - - - - - -
OSP Sułków:
🔥 W 2018 roku Gmina Wieliczka dofinansowała zakup samochodu marki Renault kwotą – 158 000 zł.
 
 
✅ Gmina Wieliczka od lat wspiera również infrastrukturę związaną z budynkami jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
♦️ 2009 rok - Remont budynku OSP w Zabawie
Całkowity koszt 104 316,33 zł, w tym dotacja 49 998,00 zł
- - - - - - -
♦️ 2010 rok – Remont budynku OSP Wieliczka
Koszt – 105 474,89 zł, w tym dotacja – 40 000,00 zł
- - - - - - -
♦️ 2011 rok - Remont budynku OSP w Gorzkowie
Koszt: 102 052,35 zł, w tym dotacja 40 000,00 zł
- - - - - - -
♦️ 2012 rok – Remont budynku OSP w Raciborsku
Koszt: 78 520,36 zł, w tym dotacja 35 000,00 zł
- - - - - - -
♦️ 2013 rok – Remont budynku OSP w Dobranowicach
Koszt: 78 938,48 zł, w tym dotacja 39 469,00 zł
- - - - - - -
♦️ 2014 rok – Remont budynku OSP Węgrzce Wielkie
Koszt całkowity 128 434,66 zł
- w tym dotacja 24 000,00 zł
- w tym dotacja 30 000,00 zł (środki z WFOŚiGW)
- - - - - - -
♦️ 2015 rok – Remont budynku OSP Golkowice
Koszt: 124 092,08zł, w tym dotacja 52 808,00 zł
- - - - - - -
♦️ 2016 rok – Remont budynku OSP Grajów
Koszt: 71 331,30 zł, w tym dotacja 32 919,00 zł
- - - - - - -
♦️ 2017 rok
- Remont budynku OSP Podstolice
Koszt: 88 750,00 zł, w tym dotacja - 31 481,00 zł
- Remont budynku OSP w Grajowie
Koszt: 49 994,81 zł
- - - - - - -
♦️ 2018 rok - Rozbudowa części operacyjno - bojowej. Opracowanie dokumentacji budowlanej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Kompleksowe wybudowanie budynku od podstaw.
Całkowity koszt 112 535,20 zł z czego dotacje z Funduszy celowych – 41 560,00zł.
- - - - - - -
♦️ 2019 rok:
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieliczce - remont garażu na pojazdy bojowe
Koszt: 105.498,96zł w tym dotacja – 39.936,00zł
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnochowicach - remont garażu na pojazdy bojowe
Koszt: 105.774,94zł w tym dotacja ze środków Województwa Małopolskiego – 42.323,00zł
- - - - - - -
♦️ 2020 rok:
Ochotnicza Straż Pożarna w Chorągwicy – remont garażu na pojazdy bojowe
Koszt: 56.844,45 zł w tym dotacja 14.211,00 zł
 
 
✅ Termomodernizacja budynków OSP z terenu Gminy Wieliczka w latach 2016 – 2020
🔸 OSP Chorągwica
🔸 OSP Raciborsko
🔸 OSP Golkowice
🔸 OSP Zabawa
Gmina Wieliczka na ten cel przeznaczyła ponad 2,5 mln złotych wraz z dofinansowaniem.
Planowane są kolejne termomodernizacje.
 
 
✅ Wydatki na wyposażenie jednostek OSP z Gminy Wieliczka – Zabezpieczenie gotowości bojowej w samym 2020 wyniosły 246 347,55 zł.
Tagi

GALERIA