Projekt rewitalizacji Parku Mickiewicza

Gmina Wieliczka przygotowała projekt rewitalizacji Parku Mickiewicza i złożyła go do Krajowego Planu Odbudowy. Projekt ten ma pozwolenie na budowę. 🕵️ 😎 Szacowana wartość inwestycji to 6 mln zł.

W ramach projektu przeprowadzona zostanie przebudowa istniejących ścieżek żwirowych, a także zostanie zmodernizowane ich odwodnienie. Istniejący drenaż w miejscach zastoisk wody zostanie odkryty i w wymagających tego miejscach zostanie wymieniony lub uzupełniony gruntem przepuszczalnym i humusem. Zakres, ani sposób wykonania prac nie będzie naruszał systemów korzeniowych roślin.
 
 
W zakresie prac związanych z roślinnością:
  • w ramach „ogrodu B” przewidziane zostało wykonanie ozdobnego klombu wraz z nowymi nasadzeniami i pielęgnacją trawników;
  • w ramach „ogrodu C” (ogród wodny) – istniejąca część parku z otoczeniem stawu i wyspą na wodzie, którego remont i rewitalizacja zostały zrealizowane w 2007r. (oczyszczenie stawu, wzmocnienie brzegów i ich wyprofilowania oraz nasadzeń zieleni) przewidziane jest wykonanie pozostałego fragmentu ogrodzenia ozdobnego wys.1,10 -1,30 m i zamontowanie symbolicznych bram parku z tablicami informacyjnymi i roślinnością ozdobną.
Uzupełnione zostanie również istniejące oświetlenie parku o oświetlenie wysokie.
Cały teren zostanie wcześniej odpowiednio zniwelowany i wyposażony w instalację elektryczną, niezbędną do zamontowania oświetlenia.
 
 
Przewiduje się zamontowanie następujących rodzajów oświetlenia:
 
  • oświetlenie niskie – pachołki; nowoprojektowane ścieżki we wszystkich ogrodach oświetlone będą pachołkami oświetleniowymi o wysokości 67 cm;
  • oświetlenie kierunkowe – iluminatory: taką formą oświetlony będzie klomb kwiatowy;
  • oświetlenie gruntowe - umiejscowione w trawnikach, wzdłuż ścieżek oraz przy ekspozycji kamienia – skalniaki.

 

Tagi

GALERIA