Projekty przebudowy dróg w Gminie Wieliczka

Wykonany został projekt przebudowy ulicy Różanej w Śledziejowicach, obecnie przygotowywana jest specyfikacja do ogłoszenia przetargu. Równocześnie prowadzone są prace projektowe w celu przebudowy kolejnych dróg wskazanych w budżecie Miasta i Gminy Wieliczka do realizacji w 2021 roku.

 

PRZYPOMNIJMY - W 2021 ROKU ZOSTAŁY ZWIĘKSZONE INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE I GMINIE WIELICZKA

W zatwierdzonym przez Radę Miejska w Wieliczce budżecie na 2021 r. ważną pozycję stanowią inwestycje drogowe, które będą realizowane na obszarze miasta oraz w sołectwach na terenie gminy o łącznej wartości blisko 17 mln zł. Na tym jednak nie koniec. W 2021 roku przygotowane zostało dodatkowe wsparcie finansowe na nowe inwestycje drogowe o łącznej kwocie 5 mln 300 tys. zł. Wyznaczona została mapa działań drogowych w Mieście i Gminie Wieliczka, które pozwolą na znaczącą modernizację i przebudowę dróg a tym samym poprawę bezpieczeństwa w gminie.


- Tak jak zapowiadałem w grudniu został zwiększony udział środków unijnych w ramach projektu zintegrowanego transportu. Dzięki temu możemy przeznaczyć kolejne pieniądze z budżetu na budowę i rozbudowę dróg, a tym samym poprawić bezpieczeństwo w naszej - podkreśla Artur Kozioł burmistrz Wieliczki.


29 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Wieliczce przyjęła uchwałę wprowadzającą do budżetu dodatkowe środki na inwestycje drogowe w całej gminie. Do zaktualizowanej mapy inwestycji drogowych włączone zostały trakty w miejscach duży skupisk mieszkańców i kluczowe ze względu na bezpieczeństwo przemieszczania się mieszkańców.


Zwiększone inwestycje drogowe na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w 2021 roku przewidują przebudowę i modernizację następujących dróg:

 • w Grajowie (560994K – Zamarzanka) – 200 000 zł;
 • w Raciborsku (561014K – Zagrody) – 250 000 zł;
 • w Byszycach (561067K) – 150 000 zł; w Kokotowie (561105K – Zalesie) – 80 000 zł;
 • w Śledziejowicach (Wew. 21 – Różana) – 500 000 zł;
 • w Podstolicach (561116K – Szwaby) – 300 000 zł,
 • w Golkowicach (wew. 174 – obok cmentarza) 50 000 zł;
 • w Sierczy (dz. 443 – Brzeziny) 50 000 zł;
 • w Dobranowicach (wew. 66 – obok cmentarza) – 50 000 zł;
 • w Koźmicach Wielkich (561027K – Bugaj) – 200 000 zł;
 • w Mietniowie (wew. 52 – nad szkołą) – 150 000 zł;
 • w Pawlikowicach (560976K – plac zabaw) – 250 000 zł;
 • w Jankówce-Gorzkowie (561041K) 350 000 zł;
 • w Węgrzcach Wielkich (ul. Kolejowa) – 50 000 zł;
 • w Grabiu (dz. 427) – 40 000 zł; w Małej Wsi (dz. 80) – 40 000 zł;
 • w Sygneczowie (561098K) – 80 000 zł;
 • w Strumianach (560923K) – 60 000 zł;
 • w Sułkowie (561136K - do kładki) – 50 000 zł;
 • w Grabówkach (dz. 164) – 50 000 zł;
 • w Byszycach (561067K) – 150 000 zł

oraz

 • w Wieliczce ul. Chrobrego – 150 000 zł,
 • ul. Do Świdówki i ul. Lema – 100 000 zł,
 • ul. Kolejowa – 50 000 zł,
 • ul. Reformacka – 1 800 000 zł,
 • ul. Wygoda – 500 000 zł

oraz

 • budowa chodnika Bogucice-Czarnochowice – 300 000 zł

 

Przypominamy również o zadaniach drogowych, które już w grudniu 2020 roku zostały przeznaczone do realizacji na 2021 rok:
🔸 Przebudowa drogi  gminnej 561022K w Koźmicach Małych  100 000,00
🔸 Przebudowa drogi gminnej 561034K w Gorzkowie 50 000,00
🔸 Przebudowa drogi  gminnej 561003K w Dobranowicach   100 000,00
🔸 Przebudowa drogi  gminnej 560960K w Lednicy Górnej   100 000,00
🔸 Przebudowa drogi  gminnej Kokotów - Gaisko 50 000,00
🔸 Przebudowa ul. Oliwkowej w Węgrzcach Wielkich  50 000,00
🔸 Przebudowa ulicy Małej  50 000,00
 - - - - -
🔹 Remont drogi 561020K w Koźmicach Wielkich 43 088,50
🔹 Remont drogi na działce 695/7 w Koźmicach Wielkich 10 705,68
🔹 Remont dróg w sołectwie Lednica Górna 16 000,00
🔹 Remont drogi gminnej 560976K w Pawlikowicach  40 000,00
🔹 Remont drogi 561049K w Podstolicach 42 294,18
🔹 Remont drogi 561043K w Raciborsku 50 000,00
🔹 Remont drogi na działce 137/3 w miejscowości Rożnowa 32 653,07
🔹 Remont drogi na działce 132/4 w Strumianach  25 000,00
🔹 Remont drogi na działce 139 w Sygneczowie  13 794,18
🔹 Budowa przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka   2 672 368,40
🔹 Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce  575 828,93
🔹 Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce 460 000,00
🔹 Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach 455 000,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna 750 000,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach 200 000,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa 520 000,00
🔹 Przebudowa ul. Tetmajera 120 000,00
🔹 Przebudowa drogi na działkach nr 733/6, 733/14 w Wieliczce 161 000,00
🔹 Przebudowa ul. Wyspiańskiego 140 000,00
🔹 Rozbudowa drogi gminnej nr 560801K w km od 0+000,00 do km 0+515,00 w miejscowości Wieliczka - ul. Pasternik 1 653 996,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej nr 560826K w km od 0+000,00 do km 0+317,30 w miejscowości Wieliczka – ul. Szpitalna 2 111 605,00
🔹 Przebudowa ulicy Bukowej i Brzozowej 80 000,00
🔹 Rozbudowa drogi gminnej nr 560965K w Chorągwicy 628 844,00
🔹 Rozbudowa drogi gminnej nr 560945K w Węgrzcach Wielkich 150 000,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej na działce nr 223/2 w Janowicach 48 294,18
🔹 Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560917K, 560833K – od ulicy Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach 500 000,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej nr 560907K w miejscowości Grajów  99 400,00
🔹 Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce 120 000,00
🔹 Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach 370 000,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa 300 000,00
🔹 Przebudowa drogi gminnej 561069K – Brzegi 130 000,00
 - - - - -
➡️ Drogi  wojewódzkie:
🔸 Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap V ( Sierpawówka) 1 000 000,00
- - - - -
➡️ Drogi  krajowe:
🔸 Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce  2 846 503,00

GALERIA