Wieliczka stara się o dwa projekty medyczne

W sytuacji trwającej pandemii i trudnej sytuacji zdrowotnej, Miasto i Gmina Wieliczka stara się o realizację dwóch projektów medycznych bardzo ważnych dla wsparcia opieki medycznej naszych mieszkańców. Z jednej strony jest to „Budowa Szpitala Geriatrycznego w Wieliczce przy ul. Jedynaka”, a z drugiej „Rozbudowa Wielickiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Szpunara”.

 
PROJEKT BUDOWY SZPITALA GERIATRYCZNEGO W WIELICZCE przy ul. Jedynaka.
 
Projektowana Placówka powstanie w Wieliczce przy współpracy z miastem Kraków. W zamierzeniach ma być modelowym ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami starszymi w wieku powyżej 60 lat, odpowiadającym na potrzeby współczesnego społeczeństwa w skali regionu. 19 lutego „Projekt budowy szpitala geriatrycznego w Wieliczce” zaakceptowała pozytywnie Gminna Rada Seniorów.
 
Planowany skład Centrum:
 • Oddział geriatryczny stacjonarny sprawujący całodobową kompleksową opiekę medyczną nad chorymi w podeszłym wieku,
 • Dzienny oddział geriatryczny sprawujący opiekę nad chorymi po 60. roku życia, którzy są samodzielni,
 • Oddział dzienny psychogeriatryczny, którego celem będzie pomoc psychiatryczna i psychologiczna,
 • Poradnia geriatryczna wykonująca świadczenia medyczne w formie ambulatoryjnej,
 • Pracownia tomografii komputerowej,
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej.
 •  
Zakres działalności:
 • lecznictwo ambulatoryjne,
 • szpitalne (w trybie stacjonarnym i dziennym),
 • poradnictwo rodzinne,
 • psychologiczne,
 • usługi teleopieki,
 • usługi świadczone w poradniach specjalistycznych (m.in. psychogeriatrycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej).
 
Projekt ten został złożony przez burmistrza Wieliczki do Krajowego Planu Odbudowy w celu pozyskania środków na realizację.
 
 

 

ROZBUDOWA WIELICKIEGO OŚRODKA ZDROWIA
 
Drugi projekt medyczny będzie realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w Wieliczce przy ul. Szpunara.
 
Projekt o nazwie „Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce z przeznaczeniem na Podstawową Opiekę Zdrowotną i Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną wraz z utworzeniem poradni chorób zakaźnych w związku z powstaniem zagrożeń epidemiologicznych” został złożony do Prezesa Rady Ministrów oraz Wojewody Małopolskiego z prośbą o współfinansowanie jego realizacji.
 
Gmina Wieliczka zdecydowała się na tak ważny i trudny projekt chcąc w czasie pandemii odciążyć służbę zdrowia i wspomóc mieszkańców w zapewnieniu im opieki medycznej na odpowiednim poziomie.
 
- Docelowo obiekt pozwoli przywrócić nocną i świąteczną opiekę zdrowotną dla mieszkańców, a przede wszystkim pomoże w przygotowaniu nowoczesnej poradni dla dzieci. - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.
 
Priorytetem naszej Gminy jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa poprzez rozbudowę ośrodka zdrowia. W rozbudowanym budynku będą znajdować się nowoczesne gabinety, izolatki, gabinety zabiegowe, a w czasie zagrożenia epidemiologicznego ośrodek będzie można w łatwy sposób dostosować do sprawowania opieki nad osobami chorymi na COVID-19.

GALERIA