Konkurs literacki dla Seniorów

Seniorzy Miasta i Gminy Wieliczka to bardzo aktywni ludzie, którzy będąc już na emeryturze rozwijają swoje talenty, znajdują czas na realizowanie pasji wcześniej zaniedbywanych z powodu licznych obowiązków. Wielu z nich wykazuje talenty literackie i artystyczne, dlatego wychodząc naprzeciw zainteresowaniom osób w wieku powyżej 60. lat, Gminna Rada Seniorów wraz z burmistrzem Wieliczki Arturem Koziołem organizują konkurs literacki uchwalony podczas lutowej Sesji Rady Seniorów, pt. ”PISANE NIE DO SZUFLADY”. Zachęcamy do udziału!

 

 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

  •       I część poetycka (wiersz)
  •       II część literacka (opowiadanie)

       
 1. Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w wieku powyżej 60 lat.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie maksimum 5 wierszy oraz maksimum 2 opowiadań, nigdzie wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach. Utwory powinny być polskojęzyczne, oryginalne i w żadnej swej części nie mogą stanowić plagiatu.

 3. Całość należy dostarczyć do 31.VIII.2021 roku na adres: Gminna Rada Seniorów, Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 z dopiskiem na kopercie: KONKURS LITERACKI „PISANE NIE DO SZUFLADY”.

 4. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczestnikom dostarczenie pracy konkursowej w terminie i formie określonej regulaminem.


Warto zaprezentować swoje umiejętności we wspomnianym konkursie, ponieważ najlepsze utwory mogą zostać opublikowane w pokonkursowej antologii oraz regionalnych pismach literackich.


Regulamin  znajduje się w załączniku.