Głosowanie na projekty WBO - od 15 marca 2021 r.

15 marca 2021 r. rozpocznie się głosowanie na zadania złożone do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021. Głosować można online lub wypełniając ankiety ręcznie i składając na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 1.

Głosować można poprzez:

 

  >> G Ł O S O W A N I E  O N L I N E <<  
  (od 15 marca 2021 r.)  
     
  >> A N K I E T A <<  
  (PDF)  

 

Każdy może poprzeć 6 propozycji (trzy zadania małe i tyle samo ogólnogminnych, punktując je w skali 1-3). Aby zagłosować trzeba podać imię i nazwisko oraz numer pesel.