Przeglądy instalacji solarnych

Gmina Wieliczka informuje, że od tego roku rozpoczęły się przeglądy instalacji solarnych (wraz z wymianą glikolu) montowanych w latach 2014-2016 w ramach Swajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Serwisanci starają się sukcesywnie umawiać z mieszkańcami. Każdy przegląd potwierdzony jest protokołem elektronicznym i podpisem Beneficjenta.


UWAGA!!! Żadna z osób nie ma prawa pobierać żadnej gotówki, ani wykonywać żadnych działań oprócz przeglądu.


Cały protokół z przeglądu jest w formie elektronicznej, a na zakończenie Beneficjent musi go podpisać (również elektronicznie, na telefonie lub tablecie).


Serwisanci nie zbierają żadnych danych osobowych, numerów PESEL, NIP itp., nie wymagają okazania żadnego dokumentu tożsamości od Beneficjentów.
Każda wizyta zawsze jest poprzedzona wcześniejszym telefonem i uzgodnieniem terminu wizyty.


W razie wątpliwości Beneficjenci mogą potwierdzić czy serwis reprezentuje firmę Viessmann dzwoniąc pod numer 801/081-999 lub 801/0801-24.