Gmina Przyjazna Seniorom

W piątek 26 marca odbyła się IV sesja Gminnej Rady Seniorów przeprowadzona online. Podczas spotkania zatwierdzono sprawozdanie Gminnej Rady Seniorów za 2020 rok i przyjęto plan pracy na rok 2021, a także pozytywnie zaopiniowano projekt pn. „Gmina Przyjazna Seniorom”, do którego Miasto i Gmina Wieliczka zamierza przystąpić. Sesję poprowadziła przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów, Pani Hanna Kozioł.

 

W trakcie trwania sesji wystąpił p. Łukasz Salwarowski, Prezes Zarządu
Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Społecznego Sp. z o.o. (MIRS), który
zaprezentował projekt „Gmina Przyjazna Seniorom”. Dzięki uczestnictwie
we wspomnianym projekcie seniorzy z Wieliczki będą mogli korzystać ze
zniżek w swojej gminie i całej Polsce w ramach  Ogólnopolskiej Karty
Seniora, otrzymają Ogólnopolski Magazyn Głos Seniora, będą mogli również
poszerzać wiedzę z zakresu profilaktyki zdrowia, prawa oraz ekonomii,
uczestniczyć w Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie, a także w wielu
aktywizujących i edukacyjnych konkursach i inicjatywach, takich jak:
Stop Manipulacji – nie daj się oszukać!, Solidarni z Seniorami – Razem
Damy Radę, Stylowi Seniorzy, Senior Działkowiec, Zwierzak Lekiem na
Samotność i innych. Wszystkie te działania mają służyć wsparciu i
aktywizacji osób po 60. roku życia.

 

Projekt „Gmina Przyjazna Seniorom” organizowany jest przez
Stowarzyszenie MANKO – Głos Seniora, które od niemal 20. lat jest
wydawcą mediów obywatelskich oraz organizatorem licznych ogólnopolskich
kampanii społecznych (m.in. Polska BEZ dymu, Życie zaczyna się po
60-tce). Od 9 lat we współpracy z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem
Rodziny i Polityki Społecznej oraz wieloma innymi instytucjami,
Stowarzyszenie MANKO zajmuje się polityką senioralną i wspieraniem osób
starszych.  Projekt „Gmina Przyjazna Seniorom” zainicjowano 5 lat temu.
Przystąpiło do niego już ponad 150 gmin, miast i powiatów, gdzie
prowadzone są liczne działania proseniorskie. Wkrótce dołączy do nich
również Miasto i Gmina Wieliczka.

 

Wśród tematów poruszonych podczas sesji była także oferta „Senior w
Bibliotece”, którą przybliżył Piotr Sionko, dyrektor Mediateki –
Biblioteki Miejskiej w Wieliczce. Na posiedzeniu wystąpiła również Pani
Kazimiera Ciupka, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Wieliczce, opowiadając o problemach, z którymi na co dzień
muszą się mierzyć osoby w wieku senioralnym.

 

GALERIA