Nabory wniosków nr I/2021/G - LGD Powiatu Wielickiego

Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego ogłosiła nabór wniosków nr I/2021/G na "Wspieranie samoorganizowania się społeczności lokalnych oraz kreowanie lokalnych liderów na obszarach wiejskich LGD oraz Podnoszenie poziomu edukacji obywatelskiej (w tym partycypacji obywatelskiej)"

 

Dotacja na zasadzie refundacji poniesionych kosztów.

Termin naboru 12.04.2021 – 27.04.2021

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 83 884 PLN (20 971 EUR).

Pełna treść ogłoszenia, zasady i warunki dostępne pod linkiem

https://lgdpowiatwielicki.eu/index.php/newsflash/378-nabor-i-2021-g

Tagi