Wyniki konkursu w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 r.

Znamy już wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Wieliczka w roku 2021. Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podjął decyzję o przyznaniu dotacji stowarzyszeniom spełniającym wymogi formalne i regulaminowe.

 

Informujemy, że zaktualizowaną kalkulacje kosztów i harmonogram należy złożyć na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, przy ul. Powstania Warszawskiego 1 (w dwóch egzemplarzach). Wskazane dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.

 

Zarządzenie nr 82/2021

 

 Do pobrania:
    1. Zweryfikowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu
    2. Zweryfikowany  harmonogram działań